• Màn hình WVGA, 4.3 inches
 • HĐH: Windows Phone 8
 • CPU: Dual-core 1.5GHz
 • Camera: 8.0 MP
 • Dung lượng pin: 1650mAh
 • Màn hình QVGA, 3.0 inches
 • HĐH: Android 2.3.6
 • CPU: Solo-core 830 MHz
 • Camera: 2.0 MP
 • Dung lượng pin 1200 mAh
 • Màn hình QVGA, 3.0 inches
 • Danh bạ: 1000 số
 • Hỗ trợ Wifi tốc độ cao
 • Máy ảnh: 2.0 MP
 • Dung lượng pin: 1110 mA
 • Màn hình HD, 4.8 inches
 • HĐH: Android 4.0.4 (ICS)
 • CPU: Quad-core 1.4 GHz
 • Camera: 8.0 MP
 • Dung lượng pin: 2100 mAh
 • Màn hình: HD, 4.5 inches
 • HĐH: Windows Phone 8
 • CPU: Dual-core 1.5 GHz
 • Camera: 8.0 MP
 • Dung lượng pin: 2000 mAh
 • Màn hình HD, 5.5 inches
 • HĐH: Android 4.1 (Jelly Bean)
 • CPU: Quad-core 1.6 GHz
 • Camera: 8.0 MP
 • Dung lượng pin: 3100 mAh
 • Màn hình: HVGA, 3.5 inches
 • HĐH: iOS 5.1
 • CPU: Solo-core 600 MHz
 • Camera: 3.2 MP
 • Dung lượng pin: 1200 mAh
 • Màn hình: WVGA, 4.0 inches
 • HĐH: Windows Phone 8
 • CPU: Dual-core 1GHz
 • Camera: 5.0 MP
 • Dung lượng pin: 1700 mAh